ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Stránky jsou vytvořeny v rámci projektu „Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka“.

Během realizace dojde k zvýšení odpovídajících cizojazyčných znalostí a dovedností u absolventů obou technicky zaměřených vysokých škol na pracovním trhu v přeshraničním regionu.

 

The project “CLIL” has been funded with support from the European Commission, the European Fund for Regional development (EFRE), and the Federal State of Upper Austria under the program INTERREG V-A Austria-Czech Republic 2014-2020.


Moduly odborných předmětů technických oborů