ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Databáze

Abstrakt: Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat), většinou tabulka se záznamy, uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Předmět zahrnuj specifika databázových systémů.

 1. Úvod do databází, základní pojmy
 2. Síťový, relační, objektově-relační a objektový databázový model.
 3. Normální formy relací, integritní omezení
 4. Relační databázové schéma
 5. SQL vytváření dotazů
 6. SQL – složitější dotazy
 7. Grafové databáze
 8. NoSql databáze
 9. Transakce
 10. Procedury a funkce, triggery a sekvence
 11. Analytické nástroje. OLAP
 12. Specifika databázových systémů. Technologie přístupu k databázím. Geografické informační systémy

Přednášky 1-12

Testování – odpovědníky