ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Úvod do studia médií

Abstrakt: Ústředním tématem předmětu je mediální komunikace jako neodmyslitelná součást moderní a postmoderní společnosti. Úvod do studia médií se zabývá základními etapami vývoje lidské komunikace se zdůrazněním role masové komunikace a jejích účinků na publikum – na příjemce mediálních sdělení. Interdisciplinární problematika je analyzována ve vztahu k její historické dimenzi.

 1. Základní pojmy – médium, mediace, medializace
 2. Komunikace, společnost, média, etapy ve vývoji lidské komunikace
 3. Typologie sociální komunikace
 4. Masová média, jejich znaky, funkce a vývoj
 5. Publikum, etapy ve vývoji publika, typy publika
 6. Účinky médií a jejich fáze
 7. Média a moc, propaganda
 8. Typologie tištěných médií
 9. Čtyři teorie tisku
 10. Vysílání veřejné služby
 11. Mediální výchova a mediální gramotnost
 12. Významné osobnosti českých masových médií

Přednášky 1-12

Testování – odpovědníky