ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Úvod do programování v JAVA

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování. Výuka bude probíhat v jazyce Java. V rámci kurzu se student se podrobně seznámí se strukturou tohoto jazyka v rozsahu nutném pro jeho pochopení a základní využití. Předmět vychází z principů objektově orientovaného programování. Po absolvování předmětu by student měl být schopen navrhnout jednoduché programy.