ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Vybrané filozofické otázky přírodních věd

Abstrakt: Obsah kurzu se soustřeďuje na nejdůležitější problémy filosofie přírody, vysvětluje rozdíly ve vybraných koncepcích jednotlivých filosofů a přírodovědců, kriticky interpretuje vybrané koncepce filosofie přírody. Důraz je kladen na reflexi vzniku života, evoluční otázky a na etické aspekty zachování života na Zemi.

 • 1. Jan Evangelista Purkyně – přírodovědec, filosof, vynálezce
 • 2. Evoluce – věčné téma filosofů a přírodovědců
 • 3. Hledání tajenky života
 • 4. Josef Velenovský – estetika přírody
 • 5. Adolf Portmann – krása mořských živočichů
 • 6. Ernst Haeckel – umělecké formy přírody
 • 7. František Mareš – jihočeský rodák, fyziolog a filosof
 • 8. Johann Gregor Mendel – tajemství dědičnosti
 • 9. Anna Pammrová – život v souladu s přírodou
 • 10. Charles Robert Darwin – evoluce a cesta kolem světa
 • 11. Alfred Russel Wallace – zapomenutý badatel
 • 12. Erazim Kohák – důraz na ekologické hodnoty

 

Prezentace – přednášky

Testy – opakování