ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Budovy a prostředí

Anotace: Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámení problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Jsou prezentovány základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu se předpokládá schopnost posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.

 1. Budovy a prostředí
 2. Teplota a vlhkost vnitřního prostředí
 3. Akustické klima – hluk v budovách
 4. Ionizační mikroklima
 5. Radon ve vnitřním prostředí budov
 6. Toxické mikroklima
 7. Aerosoly ve vnitřním prostředí budov
 8. Odéry ve vnitřním prostředí budov
 9. Mikroorganismy ve vnitřním prostředí budov
 10. Elektrostatická a elektromagnetická energie v budovách
 11. Elektrointové mikroklima ve vnitřním prostředí budov
 12. Psychické a světelné mikroklima

 

Testování – odpovědníky 1-4

Testování – odpovědníky 5-8

Testování – odpovědníky 9-12