Workshopy

V rámci tříletého projektu CLIL (Content and Language-Integrated Learning – Obsahově a jazykově orientované učení), jehož úkolem je připravit interaktivní učební materiál ve třech jazycích (němčině, angličtině a češtině) pro vzdělání v oblasti informatiky, logistiky, stavebnictví a strojnictví, byly připraveny celkem 2 mezinárodní workshopy v České republice a Rakousku.


1. Mezinárodní workshop k projektu CLIL


První mezinárodní workshop k projektu CLIL se uskutečnil 14.-15. září 2017 v českobudějovickém hotelu Clarion v České republice. Tento dvoudenní workshop jako jeden z výstupů projektu byl pro další vývoj projektu v mnoha ohledech velmi důležitý.

V první řadě byl na prvním mezinárodním workshopu představen nový český projektový tým. Původní český tým ve složení doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D. a Mgr. Jana Krátká, Ph.D. byl nahrazen novými členy. PhDr. Jan  Gregor, Ph.D. převzal pozici hlavního manažera projektu, zatímco Mgr. Libuše Turinská nastoupila do projektu na pozici asistenta projektu.

 

Workshopu se zúčastnilo celkem 25 osob včetně rakouského a nového i starého českého projektového týmu, přednášející z českých i rakouských univerzit (Masarykovy Univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, University of Applied Sciences v Rakousku) a pozvaní hosté ze vzdělávacích institucí, zástupci malých a středních podniků, odborných tvůrců modulů a garantů, lingvistů a odborníků na výuku.

Program dvoudenního workshopu sestával ze zajímavých přednášek a prezentací přednesených odborníky na metodu CLIL, použití multimédií ve vzdělávání, výuku obecně a e-learning. Po prezentacích a přednáškách byl prostor pro diskuze za přednesená témata. Poznatky z těchto diskusí a vzájemné výměny zkušeností v již zmíněných oblastech byly použity pro další tvorbu a úpravu modulů vytvořených v rámci projektu.


2. mezinárodní workshop k projektu CLIL


21. června byl zorganizován druhý mezinárodní workshop, a to na půdě University of Applied Sciences v kampusu v Hagenbergu.

Workshopu se zúčastnilo celkem 34 pozvaných hostů, aby se zúčastnili přednášek a prezentací na téma CLIL, angličtina jako nástroj výuky, multimédia ve vzdělávání a vizualizace. Rakouský projektový tým na půdě univerzity přivítal hosty z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a renomované výzkumné pracovníky z vídeňské univerzity, Univ.Prof.in Dr.in Ute Smit, Univ.Prof.in Mag.a Dr.in Christiane Dalton-Puffer a Mag.a Dr.in Helen Heaney, BA.

Krom zajímavých prezentací na téma CLIL a angličtiny jako jazyka výuky, Prof.in Mag.a Dr.in Tanja Jadin, odborník na oblast e-learningu a vyučující studijního programu Komunikace a informační média z kampusu v Hagenbergu přiblížila účastníkům workshopu oblast výuky s použitím multimédií včetně nejrůznějších e-learningových metod a gamifikace. Workshopu se také v roli přednášejících zúčastnily 2 studenty magisterského studijního programu z kampusu v Hagenbergu, které představily ostatním účastníkům workshopu výsledky interkulturní studie vypracované v rámci projektu zaměřeného na e-learning. Přiblížily účastníkům možnosti použití e-learningových programů a aplikací použitelných pro tyto účely.