Monografie

Předkládaná monografie je výsledkem spolupráce týmu z Horního Rakouska a České republiky v rámci projektu přeshraničního programu INTERREG, konkrétně spolupráce rakouské FH Horní Rakousko a VSTE v Českých Budějovicích, Česká Republika. Spolupráce byla navázána za účelem splnění jednoho z hlavních cílů projektu, a to podpořit cizojazyčné znalosti a interkulturní dovednosti u absolventů obou vzdělávacích institucí. V této publikaci jsou shromážděny zajímavé příspěvky na téma jazykově a obsahově integrovaného učení, použití multimédií ve vzdělávání, vzdělávací přístupy pro výuku ve vícejazyčných skupinách, uplatnitelnosti absolventů vysokých škol a lingvistické diverzity ve vysokoškolském vzdělávání.  V tomto smyslu tato publikace usiluje o dodání dalších podnětů pro současné debaty o internacionalizaci a trendech globalizace, a také o roli, kterou hraje vysokoškolské vzdělávání v době neustále se měnících potřeb a požadavků na trhu práce, který zajišťuje uplatnitelnost absolventů.

Tato publikace se tak zabývá otázkami souvisejícími s tématem monografie prezentovaným v úvodu této předmluvy, konkrétně problematikou interkulturních schopností a mezioborových dovedností, kulturních i praktických znalostí, jazykových a komunikačních dovedností a didaktických metod v rámci vysokoškolského vzdělávání.

Za celý projektový tým a pečlivě vybrané autory této publikace vám přejeme zajímavé počtení.