Impresum


Odpovědnost za obsah:

VŠTE – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika

Okružní 517/10
370 01 České Budějovice
Česká republika

FH OÖ – Forschungs und Entwicklungs GmbH, Wels, Rakousko

Franz-Fritsch-Straße 11
4600 Wels
Rakousko


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení zodpovědnosti se vztahuje na obsah internetových stránek, na něž tato stránka odkazuje. Pokud části nebo individuální podmínky tohoto prohlášení nejsou pravdivé nebo v souladu se zákonem, obsah nebo platnost ostatních částí je tímto nedotčena.

Omezení odpovědnosti za vnitřní obsah

Obsah této webové stránky byl připraven s největší pečlivostí a podle autorova nejlepšího vědomí. Neseme pouze obecnou zodpovědnost za vlastní obsah a externí odkazy na této stránce. Jako Poskytovatel můžeme nést zodpovědnost za externí odkazy pouze v případě, že jsme si vědomi konkrétního porušení zákona. Vyhrazujeme si právo změnit či odstranit jakoukoli část obsahu této stránky, která nepodléhá žádnému smluvnímu závazku.  Odpovědnost je v tomto ohledu však podmíněna dobou vědomosti si konkrétního porušení práva. Pokud se o takovémto porušení zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran (tzn. externí odkazy). Vzhledem k tomu, že obsah těchto stran není pod naší kontrolou, nemůžeme převzít zodpovědnost za obsah takovýchto stránek. Za jejich obsah a správnost informací nese zodpovědnost jejich poskytovatel na odkazovaných webových stránkách. V okamžiku, kdy umisťujeme tyto informace na naše webovou stránku, si nejsme vědomi žádného porušení zákona vztahující se k těmto informacím. Jakmile budeme informováni o takovémto porušení zákona, konkrétní odkaz bude z naší stránky odstraněn.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Provozovatelé této webové stránky vynakládá veškeré úsilí na ochranu práv duševního vlastnictví a používají pouze jimi vytvořený nebo volně přístupný obsah, na nějž se nevztahuje žádné licenční omezení. Příspěvky vytvořené třetí stranou jsou řádně označeny. Na veškerý obsah této webové stránky, jmenovitě texty, fotografie, obrázky, grafická znázornění, hudbu, ochranné známky, značky atp. se vztahují autorská práva. Použití takovéhoto nebo jeho reprodukce atp. podléhá individuálním autorským právům vlastníka nebo administrátora. Pokud chcete takovýto obsah použít, prosím informujte nás a my zkontaktujeme vlastníka či administrátora takového obsahu. Stahování a kopírování obsahu těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, ne komerční účely.

 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Přikládáme velký význam ochraně osobních údajů. Abychom vás mohli plně informovat o používání osobních údajů, prosím věnujte pozornost následujícímu prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje, které jsou na této stránce zadávána a přenášena elektronicky, jako např. vaše jméno, e-mailová adresa, adresa nebo jiné osobní údaje, budou používána výhradně pro daný účel, budou bezpečně uložena a nebudou předána třetí straně. Poskytovatel automaticky shromažďuje a ukládá na webovém serveru informace jako např. prohlížeč, operační systém, referenční stránka, IP adresa, čas přístupu atp. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě bez kontroly jiných zdrojů dat a tyto údaje dále nezpracováváme, pokud nedochází k nezákonnému používání našich webových stránek.

Údaje z vyplněných formulářů a komentáře

Pokud návštěvník webových vytvoří komentář nebo zadá údaje do formuláře, zadaná data i jejich IP adresa se ukládají. Toto se provádí z bezpečnostních důvodů, pokud návštěvník stránky vytvoří nelegální obsah (vulgární vyjadřování, extrémní levicovou či pravicovou propagandu, nenávistné příspěvky atp.). V takovémto případě máme zájem na zjištění identity autora takovýchto komentářů.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Googl Analytics

Tato webová stránka používá služeb Google Analytics, službu webové analýzy poskytované Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které umožňují webové stránce analyzovat, jakým způsobem uživatel používá konkrétní webovou stránku. Informace poskytované prostřednictvím „cookies“ se obvykle přenášejí a ukládají na server Google v USA.  Pokud však uživatel na těchto webových stránkách povolí anonymizaci IP, vaše Google IP adresa bude ve státech Evropské Unie nebo ve státech, které jsou účastníky Dohody o EHP, zkrácena.  Pouze ve výjimečných případech bude vaše plná IP adresa přenesena na Google server v USA a zkrácena. Společnost Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání konkrétní webové stránky, sestavení zprávy o aktivitě na webových stránkách a poskytla provozovateli webových stánek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji. Používání cookies můžete odmítnout zvolením příslušného nastavení ve vašem vyhledávači, to však může ovlivnit funkčnost stánek. Můžete také zabránit sběru dat vztahujících se k vašemu používání webových stránek a vygenerovaných souborem cookies  (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracování stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče dostupného z následujícího odkazu: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Další informace o podmínkách používání webových stránek a ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Upozorňujeme vás, že služba Google Analytics byla na této stránce rozšířena o kód „gat. _anonymizeIp ();“, aby byla zajištěna anonymizace IP adresy (tzv. maskování IP).

Google Maps

Tato stránka používá k zobrazení údajů na mapě Google Maps. Při použití Google Maps Google také shromažďuje, zpracovává a používá data o využívání funkcí Google Maps návštěvníky stránky. Další informace o zpracování dat společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese  https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Zde můžete také změnit nastavení v Centru ochrany osobních údajů, abyste mohli spravovat a chránit své osobní údaje.

Právo na informace

Máte právo na to být kdykoli informován o údajích uložených ve vztahu k vaší osobě, jejich původu a příjemci informací, a také o důvodu jejich uložení.