Výstupy projektu

V průběhu realizace tříletého projektu „CLIL jako výuková strategie na vysoké kole“ bylo zorganizováno několik akcí za účelem úspěšné realizace projektu a dosažení výsledků. Účelem těchto akcí byla také diseminace projektu mezi odborníky i laickou veřejností.

V rámci realizace projektu byly uspořádány následující akce:

Krom toho se projektový tým zúčastnil několika konferencí, kde byl prezentován projekt, výzkum související s projektem a jeho výsledky.

V průběhu posledního roku realizace projektu byla společně vypracována trojjazyčná monografie, která je dostupná cílové skupině a zájemcům v papírové i online formě, stejně jako další publikace související s projektem.