ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Informační a komunikační technologie

Abstrakt:

Po úspěšném absolvování bude student schopen:

 • na základě přehledu o historii používat informační technologie ve výuce,
 • orientovat se v současných názorech na vzdělávání v informatice,
 • aplikovat nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů,
 • používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů.
 • aplikovat výukové materiály pro eLearning.
 • pregnantně interpretovat výsledky.

Úvod

 1. Didaktické prostředky, pomůcky, multimédia.
 2. Didaktická technika.
 3. Modelování. Definice. Teoretické modely.
 4. Předpoklady nového dynamického počítačového modelu – vizualizace.
 5. Role obrazu v kultuře. Výuka pomocí obrazu.
 6. Mediální komunikace. Sociální komunikace: verbální, nonverbální komunikace.
 7. Mediální výchova jako obrana proti negativním vlivům mediálních komunikací.
 8. Fotografie, její historie. Digitální současnost a budoucnost.
 9. Film, jeho historie, vývoj a budoucnost. Filmová technika.
 10. Auditivní média, jejich historie, současnost a budoucnost.
 11. Televizní svět v historii. Analog a digitál.
 12. Multimédia v zrcadle doby. Filozofie médií.

 

Test