ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Logistika služeb

Abstrakt: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou logistiky služeb, klasifikací služeb a logistických procesů v jednotlivých oblastech podnikání. Absolvent je schopen charakterizovat a vysvětlit různé formy nabízených služeb, které jsou významným prvkem v kontextu konkurenceschopnosti podniku a národního hospodářství. Absolvent také ovládá pojmy poskytovatele logistických služeb, logistický objekt, veřejné logistické centrum a intermodální terminál. A v neposlední řadě, absolvent je schopen vyhodnotit kvalitu poskytovaných služeb a efektivitu logistických služeb.

Úvod

1.  Koncepce služeb, specifika, klasifikace služeb a logistických procesů

2.  Služby na vnitřním trhu

3.  Poštovní a telekomunikační služby

4.  Vzdělávací, kulturní, zdravotní a sociální služby

5.  Logistické služby a poskytovatele logistických služeb

6.  Dopravní, zasilatelské služby a zpětná logistika

7.  Skladování a manipulace s materiálem

8.  Balení, montážní služby, kompletace a speciální logistické služby

9.  Finanční služby v kontextu logistiky

10.  Logistické objekty

11.  Kvalita poskytovaných služeb

12.  Efektivita logistických služeb

 

Test 1-7

Test 8-12