ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Technologie a řízení letecké dopravy

Abstract: Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou technologie a řízení letecké dopravy v obecné rovině a v úvodních pojmech z letecké dopravy.  Po úspěšném absolvování bude student schopen: orientovat se v obecných základních pojmech v užívaných v letecké přepravě; vést dialog na téma problematiky letecké dopravy; charakterizovat specifika základních technologií užitých v letecké dopravě; aplikovat letecké tarify při využití letecké nákladní dopravy; orientovat se v základních konceptech organizace letecké dopravy.

Úvod

 1. Význam letecké dopravy a přepravy;
 2. Historie letecké dopravy;
 3. Mezinárodní spolupráce, letecké úmluvy a předpisy;
 4. Organizace v letecké dopravě;
 5. Rozdělení letadel a základy fyziky letu;
 6. Základní konstrukce letounů;
 7. Pohonné systémy letounů;
 8. Letecký přepravní proces;
 9. Obchodně-provozní modely leteckých společností;
 10. Infrastruktura letecké dopravy;
 11. Letecká nákladní přeprava;
 12. Letecké zásilky.

 

Test