ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Algoritmy a datové struktury

Abstrakt: Pojmem algoritmus se myslí přesný návod nebo postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Popisuje teoretický princip řešení, na rozdíl od přesného (konkrétního) zápisu v daném programovacím jazyce. Algoritmus by měl splňovat jisté vlastnosti

 

Úvod

 1. Úvod – algoritmus a adt (abstraktní datový typ)
 2. Analýza algoritmů
 3. Zásobník, Fronta
 4. Seznamy, Sekvence a vektory
 5. Stromy
 6. Hromada, Prioritní fronta
 7. Slovníky, Hashovací tabulky, Skip List
 8. Řadící algoritmy I.
 9. Řadící algoritmy II.
 10. Pattern matching, Trie
 11. Teorie grafů – algoritmy pro grafy
 12. Genetické algoritmy

 

Tests