ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Osobní doprava a přeprava

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou osobní dopravy. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti osobní dopravy ve všech dopravních oborech, pochopí specifiku osobní dopravy, dokáží charakterizovat nové trendy v přepravě osob. Absolvent předmětu je schopen charakterizovat jednotlivé druhy osobní dopravy, oblasti působností, zákonitostí a specifika.

Úvod

 1. Historický vývoj osobní dopravy a přepravy
 2. Aspekty osobní dopravy a přepravy a odbavování cestujících
 3. Základní ukazatele v osobní dopravě
 4. Kvalita v osobní dopravě
 5. Metody určování proudů cestujících
 6. Nerovnoměrnosti v přepravě osob
 7. Příměstská doprava
 8. Integrovaná doprava a taktový jízdní řád
 9. Vysokorychlostní doprava
 10. Nekonvenční doprava
 11. Přestupní uzly
 12. Ostatní dopravní systémy v osobní dopravě

 

Testování – odpovědníky